Benchmark

JNN
(press the title of each column to sort table)

PDBIDAccuracyPrecisionRecallSpecificityMCCF-scoreTPTNFPFN Link
1a14N0.787000.834-0.106002775520 1a14N
1a2yC0.6810.1820.3530.7350.0690.246752711 1a2yC
1adqA0.5360.060.2780.562-0.0940.09951007813 1adqA
1afvA0.440.0290.1330.476-0.2410.0482606613 1afvA
1ahwC0.732000.837-0.155001392724 1ahwC
1ar1AB0.5210.0030.0620.532-0.1220.006135931615 1ar1AB
1bgxT0.720.1350.5080.7370.1440.2143053919229 1bgxT
1bj1V0.5640.2690.8240.5060.2550.4061439383 1bj1V
1bqlY0.6270.0340.0590.723-0.1780.0431732816 1bqlY
1cicCD0.9460.4710.40.9760.4060.4328361912 1cicCD
1dqjC0.6950.2220.2860.7840.0630.256762115 1dqjC
1dvfAB0.8850.5420.520.9370.4650.531131641112 1dvfAB
1e6jP0.5740.0990.6920.5660.1270.1739107824 1e6jP
1egjA0.8440.480.8570.8410.5620.6151269132 1egjA
1eo8AB0.810.1180.4550.8280.1550.187103607512 1eo8AB
1ezvE0.4010.0320.1670.428-0.2460.0543689115 1ezvE
1fbiX0.7460.3330.4290.8140.2210.3759791812 1fbiX
1fe8A0.7790.2860.60.8030.30.38712122308 1fe8A
1fj1F0.887000.961-0.05600219919 1fj1F
1fnsA0.8760.0910.0770.9390.0170.08311541012 1fnsA
1fskA0.6690.0930.250.717-0.0220.1364993912 1fskA
1g9mG0.7340.1240.8460.7290.2560.21611210782 1g9mG
1h0dC0.8260.40.50.8790.3460.444887128 1h0dC
1hysAB0.8420.0710.9170.8410.2310.133117591431 1hysAB
1i9rA0.590.1970.60.5880.1330.2961270498 1i9rA
1iaiHL0.9660.6360.70.9790.6490.6671437986 1iaiHL
1iqdC0.6830.2160.6470.6880.2250.3241188406 1iqdC
1jhlA0.7440.1430.20.8240.020.1673841812 1jhlA
1jrhI0.5220.2080.6250.50.0950.3121038386 1jrhI
1k4dC0.2420.18210.0890.1270.308167720 1k4dC
1kb5AB0.7130.210.50.7420.1740.295131414913 1kb5AB
1lk3A0.638000.743-0.21600812818 1lk3A
1mhpA0.8630.3330.2780.9330.2290.30351401013 1mhpA
1n8zC0.7250.0420.3330.7390.0290.075638713712 1n8zC
1ncaN0.8070.0590.1250.856-0.0130.0832864821 1ncaN
1nfdAB0.778000.809-0.095003267716 1nfdAB
1nl0G0.8120.5450.8570.80.5720.66762051 1nl0G
1oazA0.6520.3040.6670.6480.250.4181459327 1oazA
1ob1C0.7160.0670.0710.827-0.0990.0691671413 1ob1C
1orqC0.1640.0760.9380.1030.0350.14115211821 1orqC
1otsA0.4460.0410.8180.4350.0860.07991602082 1otsA
1pg7HL0.9310.4580.440.9650.4120.449113541314 1pg7HL
1pkqE0.6550.080.1110.758-0.1150.0932722316 1pkqE
1qfwA0.2590.1510.9170.1510.0670.2591111621 1qfwA
1qgc50.5220.5260.8330.1820.020.64510292 1qgc5
1qleB0.4810.0270.1760.505-0.1640.046311211014 1qleB
1rvf12340.7580.0060.050.777-0.0670.011157616519 1rvf1234
1sy6A0.828000.909-0.094001301314 1sy6A
1tpxA0.76000.859-0.13600731211 1tpxA
1v7mV0.4960.1290.50.496-0.0030.205960619 1v7mV
1wejF0.539000.611-0.26400553512 1wejF
2jelP0.671000.85-0.1890051916 2jelP
2virC0.8030.0330.0480.873-0.0680.03911992920 2virC
2fjgVW0.8150.5540.7950.820.5480.65331114258 2fjgVW
Total0.7150.1140.3950.7420.0830.177393.08758.03049.0601.0 -

Sortable table js is distributed by Stuart Langridge from kryogenix.org under the X11 licence.